Probus_logo

 
 
 
 

 

Kungsbacka Probusklubb


SYFTEN MED PROBUS

Klubbens syfte skall vara

Att erbjuda möjlighet för pensionerade eller deltidspensionerade personer med yrkeserfarenhet från kvalificerade befattningar inom företagsverksamhet eller inom affärs- eller offentliga organisationer, vilka uppskattar och värderar kamratliga kontakter samt presentationer och diskussioner av aktuella ämnen, att mötas.

 • Att arrangera regelbundna sammankomster för personer som uppskattar och värdesätter möjligheten att möta andra i samma fas i livet och med varierande erfarenheter och intressen.
 • Att arrangera medlemmarnas besök till intressanta platser och organisationer.
 • Att arrangera gemensamma aktiviteter av intresse för medlemmarna.
 • Då många medlemmar förmodas vara aktiva i samhällsengagemang i andra sammanhang, skall klubbens verksamhet inriktas på bekantskap och vänskap
 • Klubben skall inte medvetet konkurrera med någon annan organisation
 • Klubben skall vara politiskt och religiöst obunden
 • Klubben skall inte vara, eller uppfattas vara en välgörenhetsorganisation

Namnet Probus är en förkortning av de engelska orden PROfessional och BUSiness, men medlemskap är inte begränsat till dessa verksamheter. Det kan också omfatta tidigare anställda i offentlig verksamhet eller andra organisationer och i praktiken alla som haft en ansvarsfull befattning i yrkeslivet.

Viktigt för en klubb är att den

 • har en enkel struktur och stadga
 • är befriad från kravet på välgörenhet
 • ha låga årskostnader för medlemmarna
 • är inriktade på att i första hand erbjuda kamratskap och möjlighet att utveckla nya bekantskaper
 • söker medlemmar som kompletterar varandra

Några viktiga kännetecken

Alla klubbar är sponsrade av en Rotaryklubb eller en etablerad Probusklubb. När de väl är startade är de dock oberoende av sin sponsorklubb och fristående från varandra. Det existerar inte någon överordnad organisation. Tidigare medlemskap i Rotary är inget krav för blivande medlemmar, men inte heller något hinder för medlemskap i en Probusklubb.

Det finns inte någon begränsning av antalet medlemmar eller antalet medlemmar med samma tidigare yrke eller profession.

Det finns inte heller krav på viss minsta närvaro.

Klubbmedlemmarnas partners eller gäster är som regel välkomna att delta i klubbens aktiviteter.